Aurrematrikula

Maristak Durangon Batxilergoko edo Lanbide Heziketako plazak esleitzeko prozesuan parte hartu nahi baduzu, aurrematrikula egin behar duzu.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua.

AurrematrikulenEskabideak eta dokumentazioa entregatzea: 2023ko martxoaren 27tik apirilaren 21era, biak barne

Onartuen eta itxarote-zerrendan daudenen behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2023ko maiatzaren 10a
Onartuen eta itxarote-zerrendan daudenen behin betiko zerrendak argitaratzea: 2023ko maiatzaren 24a

 • NAN
 • Hezkuntza-premia berezien ziurtagiria (hezkuntza-premia bereziak dituen ikaslea bada bakarrik).

Ikaslea adingabea bada:

 • Aitaren eta amaren edo legezko tutorearen NANa.
 • Gurasoak bananduz gero, zaintza nori dagokion egiaztatzen duen agiria (originala). Nahitaezkoa da zaintza ez duen gurasoaren idazki bat, ikastetxez aldatzearekin ados dagoela adierazten duena..
 • Ikaslearen orrialdeko familia-liburuaren fotokopia. Familia-harreraren kasuan, egiaztagiri ofiziala.
 • Gurasoen familia-liburuaren fotokopia edo tutoretza egiaztatzen duen beste dokumenturen bat.
 • Erroldatze-ziurtagiri familiarra.
 • Hamabost urte beteta izatea, edo uneko urte naturalean betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea sartzeko unean edo uneko urte naturalean.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila egina izatea edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila egina izatea. Kasu horietan, Plangintza eta Antolamendu Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio.
 • Irakasle-taldeak familiei edo legezko tutoreei proposatu izana interesduna Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean sartzea.

Eskaerak aurkezteko epea: 2021eko Maiatzaren 31tik Ekainaren 18ra

Onartuen behin-behineko zerrenda: 2021eko uztailaren 9an.

Onartuen behin betiko zerrenda: 2021eko uztailaren 13an.

KOPIA entregatu behar da

 • Ikasleen NANa eta legezko tutorea.
 • Banandutako edo dibortziatutako familien kasuan, horri buruzko protokoloa (ezkontide ohiaren edo ezkontide ohiaren baimen-idazkia, eskaera bermatzen duen ebazpen judiziala edo behin-behineko neurria, etab.) eta hitzarmen arautzailea (jatorrizkoa) betetzen direla egiaztatzen duen agiria.
 • Gurasoen edo legezko tutoreen adostasun-agiria.

Agiri hauek aurkezteko azken eguna ekainaren 28a da, 14: 00ak arte.

 • Egindako azken ikasturteko ikastegiaren ikasketa-ziurtagiria.
 • Tutorearen aholku orientatzailea, irakasle-taldearen proposamena jasotzen duena.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua.
 • Oinarrizko lanbide-titulua.
 • LH1eko teknikari laguntzaile titulua.
 • Teknikari titulua.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) 2. maila.
 • Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko 2. maila.
 • Ondorio akademikoetarako aurrekoen baliokideak diren beste ikasketa batzuk.

Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena: Ikastetxean bertan maiatzaren 8tik 26ra arte, biak barne.
Behin-behineko zerrendak: uztailaren 7a.
Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 12ko 14:00ak arte.
Behin betiko zerrendak: uztailaren 13a.

KOPIA entregatu behar da

 • NAN/AIZren fotokopia.
 • Ikaslea adingabea bada, aitaren eta amaren edo legezko tutorearen NANa.
 • Adingabeak direnean, banandutako edo dibortziatutako familien kasuan, horri buruzko protokoloa (ezkontide ohiaren edo ezkontide ohiaren baimen-idazkia, eskaera bermatzen duen ebazpen judiziala edo behin-behineko neurria, etab.) eta hitzarmen arautzailea (jatorrizkoa) betetzen direla egiaztatzen duen agiria.

Agiri hauek aurkezteko azken eguna ekainaren 30a da, 14: 00ak arte.

 • Sartzeko bidea heziketa-zikloetara sartzeko ikastaroa gainditzea, heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditzea edo unibertsitatera sartzeko 25 urtetik gorakoentzako proba gainditzea bada: ikasturtearen amaierako notaren edo probaren ziurtagiri ofiziala.
 • Ez da beharrezkoa izango heziketa-ziklora sartzeko probaren ziurtagiria aurkeztea, proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko deialdian egin bada.
 • Sartzeko bidea titulazio akademiko ofiziala bada: sartzeko alegatutako titulua, edo emateko tasa ordaindu izanaren egiaztagiria (batez besteko notarekin). Ikasketak amaitzen diren egunean ezin bada aipatutako bi dokumentuetako bat ere aurkeztu, tituluari dagokion espediente akademikoaren ziurtagiriarekin egiaztatu ahal izango da baldintza hori betetzen dela.
 • Sartzeko bidea irakasgaiak edo jakintzagaiak gainditzea bada: Ziurtagiri akademiko ofiziala.

**Lehentasun-ordena ezartzeko, ziurtagiri akademiko ofizialak batez besteko nota izan beharko du, DBHtik datozen pertsonen kasuan izan ezik, horiei ziurtagiri akademiko ofizialaren batez besteko nota kalkulatuko baitzaie. Halakorik ez badu, batez besteko nota 5 dela ulertuko da.

 • Batxilergoko titulua
 • Batxilergoko titulua (LOGSE).
 • Lanbide Heziketako Erdi mailaTeknikari
 • Irakaskuntza Ertainen Erreformaren (IEE) bigarren zikloa.
 • Unibertsitate edo Unibertsitate Aurreko Orientazio Ikastaroa.
 • LH IIko teknikari espezialista, goi-mailako teknikaria edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
 • 3. modulu esperimentala. Teknikari espezialistaren titulua.

Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena: Ikastetxean bertan maiatzaren 8tik 26ra arte, biak barne.
Behin-behineko zerrendak: uztailaren 7a.
Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 12ko 14:00ak arte.
Behin betiko zerrendak: uztailaren 13a.

KOPIA entregatu behar da

 • NAN/AIZren fotokopia.

Agiri hauek aurkezteko azken eguna ekainaren 28a da, 14: 00ak arte.

 • Sartzeko bidea heziketa-zikloetara sartzeko ikastaroa gainditzea, heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditzea edo unibertsitatera sartzeko 25 urtetik gorakoentzako proba gainditzea bada: ikasturtearen amaierako notaren edo probaren ziurtagiri ofiziala.
 • Ez da beharrezkoa izango heziketa-ziklora sartzeko probaren ziurtagiria aurkeztea, proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko deialdian egin bada.
 • Sartzeko bidea titulazio akademiko ofiziala bada: sartzeko alegatutako titulua, edo emateko tasa ordaindu izanaren egiaztagiria (batez besteko notarekin). Ikasketak amaitzen diren egunean ezin bada aipatutako bi dokumentuetako bat ere aurkeztu, tituluari dagokion espediente akademikoaren ziurtagiriarekin egiaztatu ahal izango da baldintza hori betetzen dela.
 • Sartzeko bidea irakasgaiak edo jakintzagaiak gainditzea bada: Ziurtagiri akademiko ofiziala.

**Lehentasun-ordena ezartzeko, ziurtagiri akademiko ofizialak batez besteko nota izan beharko du, DBHtik datozen pertsonen kasuan izan ezik, horiei ziurtagiri akademiko ofizialaren batez besteko nota kalkulatuko baitzaie. Halakorik ez badu, batez besteko nota 5 dela ulertuko da.

Informazioaren Teknologien Inguruneetako Zibersegurtasuneko Espezializazio Ikastaroan sartzeko, titulu hauetakoren bat eduki beharko duzu:
Sareko Informatika-sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria

 • Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria
 • Web Aplikazioen Garapeneko Goi-mailako Teknikaria
 • Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako Goi-mailako Teknikaria
 • Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria

Bizikletak Muntatzea, Prestatzea eta Mantentzea-ren Espezializazio programan sartzeko  titulu hauetakoren bat eduki beharko duzu:

 • Mantentze-lan Elektromekanikoetako Teknikaria.
 • Makineriaren Elektromekanikako Teknikaria.
 • Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako Teknikaria.
 • Karrozeriako Teknikaria.
 •  3 urtetik gorako esperientzia duten profesionalek Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren baimenarekin,

Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena: Ikastetxean bertan maiatzaren 8tik 26ra arte, biak barne.
Behin-behineko zerrendak: uztailaren 7a.
Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 12ko 14:00ak arte.
Behin betiko zerrendak: uztailaren 13a.

KOPIA entregatu behar da

 • NAN/AIZren fotokopia.

Matrikula

Dagokion titulazioan aurrematrikulazio-fasean onartuak izan zareten pertsonek ondoren adierazten diren epeetan formalizatu beharko duzue matrikula.

Matrikula egiteko epea: 2023ko ekainaren 19tik uztailaren 4ra, biak barne

 • NAN kopia
 • Ordainagirien helbideratzearen dokumentazioa eta ordaintzeko modua (Idazkaritzatik birbidaliko dira) DESCARGATU HEMEN
 • Datuen babesari buruzko dokumentazioa (Idazkaritzatik bidaliko da).
 • 2 argazki, atzean izen-abizenak dituztenak
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

Matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 14tik 18ko 14:00ak arte.
 • II. epea: uztailaren 20a.
 • III. epea: uztailaren 24tik 26ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 27a eta 28a eta irailaren 1etik urriaren13ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESCARGATU)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
  Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)
Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

Matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 14tik 18ko 14:00ak arte.
 • II. epea: uztailaren 20a.
 • III. epea: uztailaren 24tik 26ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 27a eta 28a eta irailaren 1etik urriaren13ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESCARGATU)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
 • Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)

Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

Matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 14tik 18ko 14:00ak arte.
 • II. epea: uztailaren 20a.
 • III. epea: uztailaren 24tik 26ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 27a eta 28a eta irailaren 1etik urriaren13ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESCARGATU)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
 • Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)

Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

Matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 14tik 18ko 14:00ak arte.
 • II. epea: uztailaren 20a.
 • III. epea: uztailaren 24tik 26ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 27a eta 28a eta irailaren 1etik urriaren13ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESCARGATU)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
 • Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)

Nola lagun zaitzakegu?

Juan Antonio Abasolo Kalea, 6
48200 Durango

Tel: + 34 94 681 00 58

Fax: 94 620 06 38

info@maristak.com

Arduraduna: MARISTAK DURANGO

Llegimitazioa: Interesdunaren adostasuna

Eskubideak eta non balia ditzakeen: MARISTAK DURANGOren helbide fiskalean (Juan Antonio Abasolo kalea 6, Durango – Bizkaia, info@matistak.com) sartu, zuzendu, ezeztatu eta datuen aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu.

Informazio gehigarria: Pribatutasun-politikan, informazio osagarria aurkituko duzu zure informazio pertsonalaren bilketari eta erabilerari buruz, sarbideari, zuzenketari, ezabapenari, segurtasunari eta beste gai batzuei buruzko informazioa barne.