Aurrematrikula

Maristak Durangon Batxilergoko edo Lanbide Heziketako plazak esleitzeko prozesuan parte hartu nahi baduzu, aurrematrikula egin behar duzu.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua.

Aurrematrikula eskaerak aurkezteko epea: 2024ko apirilaren 8tik 19ra, biak barne

Onartuen eta itxaron-zerrendan daudenen behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2024ko maiatzaren 7a
Onartuen eta itxaron-zerrendan daudenen behin betiko zerrendak argitaratzea: 2024ko maiatzaren 21 a

 • NAN
 • Hezkuntza-premia berezien ziurtagiria (hezkuntza-premia bereziak dituen ikaslea bada bakarrik).

Ikaslea adingabea bada:

 • Aitaren eta amaren edo legezko tutorearen NANa.
 • Gurasoak bananduz gero, zaintza nori dagokion egiaztatzen duen agiria (originala). Nahitaezkoa da zaintza ez duen gurasoaren idazki bat, ikastetxez aldatzearekin ados dagoela adierazten duena..
 • Ikaslearen orrialdeko familia-liburuaren fotokopia. Familia-harreraren kasuan, egiaztagiri ofiziala.
 • Gurasoen familia-liburuaren fotokopia edo tutoretza egiaztatzen duen beste dokumenturen bat.
 • Erroldatze-ziurtagiri familiarra.
 • Hamabost urte beteta izatea, edo uneko urte naturalean betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea sartzeko unean edo uneko urte naturalean.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila egin izana edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila egin izana. Kasu horietan, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio.
 • Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

2024-2025 ikasturterako aurrematrikula egiteko epea: Eskabideak eta agiriak aurkeztea: Aurrez aurre, 2023ko maiatzaren 6tik 24ra, biak barne. Onartuen behin-behineko zerrendak: uztailak 5 Zerrendak erreklamatzea: uztailaren 10eko 12:00ak arte. Behin betiko zerrendak: uztailak 11

KOPIA entregatu behar da

 • Ikasleen NANa eta legezko tutorea.
 • Banandutako edo dibortziatutako familien kasuan, horri buruzko protokoloa (ezkontide ohiaren edo ezkontide ohiaren baimen-idazkia, eskaera bermatzen duen ebazpen judiziala edo behin-behineko neurria, etab.) eta hitzarmen arautzailea (jatorrizkoa) betetzen direla egiaztatzen duen agiria.
 • Gurasoen edo legezko tutoreen adostasun-agiria.

Agiri hauek aurkezteko azken eguna ekainaren 28a da, 14: 00ak arte.

 • Egindako azken ikasturteko ikastegiaren ikasketa-ziurtagiria.
 • Tutorearen aholku orientatzailea, irakasle-taldearen proposamena jasotzen duena.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua.
 • Oinarrizko lanbide-titulua.
 • LH1eko teknikari laguntzaile titulua.
 • Teknikari titulua.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) 2. maila.
 • Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko 2. maila.
 • Ondorio akademikoetarako aurrekoen baliokideak diren beste ikasketa batzuk.

2024-2025 ikasturterako aurrematrikula egiteko epea: Eskabideak eta agiriak aurkeztea: Aurrez aurre, 2023ko maiatzaren 6tik 24ra, biak barne. Onartuen behin-behineko zerrendak: uztailak 5 Zerrendak erreklamatzea: uztailaren 10eko 12:00ak arte. Behin betiko zerrendak: uztailak 11

KOPIA entregatu behar da

 • NAN/AIZren fotokopia.
 • Ikaslea adingabea bada, aitaren eta amaren edo legezko tutorearen NANa.
 • Adingabeak direnean, banandutako edo dibortziatutako familien kasuan, horri buruzko protokoloa (ezkontide ohiaren edo ezkontide ohiaren baimen-idazkia, eskaera bermatzen duen ebazpen judiziala edo behin-behineko neurria, etab.) eta hitzarmen arautzailea (jatorrizkoa) betetzen direla egiaztatzen duen agiria.

Agiri hauek aurkezteko azken eguna ekainaren 30a da, 14: 00ak arte.

 • Sartzeko bidea heziketa-zikloetara sartzeko ikastaroa gainditzea, heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditzea edo unibertsitatera sartzeko 25 urtetik gorakoentzako proba gainditzea bada: ikasturtearen amaierako notaren edo probaren ziurtagiri ofiziala.
 • Ez da beharrezkoa izango heziketa-ziklora sartzeko probaren ziurtagiria aurkeztea, proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko deialdian egin bada.
 • Sartzeko bidea titulazio akademiko ofiziala bada: sartzeko alegatutako titulua, edo titulua emateko tasa ordaindu izanaren egiaztagiria (batez besteko notarekin). Ikasketak amaitzen diren egunean ezin bada aipatutako bi agirietako bat ere aurkeztu, tituluari dagokion espediente akademikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da baldintza betetzen dela egiaztatzeko.
 • Sartzeko bidea irakasgaiak edo jakintzagaiak gainditzea bada: Ziurtagiri akademiko ofiziala.

** Lehentasun-ordena ezartzeko, ziurtagiri akademiko ofizialaren batez besteko nota kalkulatuko zaien DBHtik datozen pertsonen kasuan izan ezik, beharrezkoa izango da ziurtagiri akademiko ofizialak batez besteko nota izatea. Halakorik ez badago, batez besteko nota 5 dela ulertuko da.

 • Batxilergoko titulua
 • Batxilergoko titulua (LOGSE).
 • Lanbide Heziketako Erdi mailaTeknikari
 • Irakaskuntza Ertainen Erreformaren (IEE) bigarren zikloa.
 • Unibertsitate edo Unibertsitate Aurreko Orientazio Ikastaroa.
 • LH IIko teknikari espezialista, goi-mailako teknikaria edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
 • 3. modulu esperimental bat. Teknikari espezialistaren titulua.

2024-2025 ikasturterako aurrematrikula egiteko epea: Eskabideak eta agiriak aurkeztea: Aurrez aurre, maiatzaren 6tik 24ra, biak barne. Onartuen behin-behineko zerrendak: uztailaren 5ean Zerrenden erreklamazioa: uztailaren 10eko 12:00ak arte. Behin betiko zerrendak: uztailak 11

KOPIA entregatu behar da

 • NAN/AIZren fotokopia.

Agiri hauek aurkezteko azken eguna ekainaren 28a da, 14: 00ak arte.

 • Sartzeko bidea heziketa-zikloetara sartzeko ikastaroa gainditzea, heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditzea edo unibertsitatera sartzeko 25 urtetik gorakoentzako proba gainditzea bada: ikasturtearen amaierako notaren edo probaren ziurtagiri ofiziala.
 • Ez da beharrezkoa izango heziketa-ziklora sartzeko probaren ziurtagiria aurkeztea, proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko deialdian egin bada.
 • Sartzeko bidea titulazio akademiko ofiziala bada: sartzeko alegatutako titulua, edo titulua emateko tasa ordaindu izanaren egiaztagiria (batez besteko notarekin). Ikasketak amaitzen diren egunean ezin bada aipatutako bi agirietako bat ere aurkeztu, tituluari dagokion espediente akademikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da baldintza betetzen dela egiaztatzeko.
 • Sartzeko bidea irakasgaiak edo jakintzagaiak gainditzea bada: Ziurtagiri akademiko ofiziala.

** Lehentasun-ordena ezartzeko, ziurtagiri akademiko ofizialaren batez besteko nota kalkulatuko zaien DBHtik datozen pertsonen kasuan izan ezik, beharrezkoa izango da ziurtagiri akademiko ofizialak batez besteko nota izatea. Halakorik ez badago, batez besteko nota 5 dela ulertuko da.

Informazioaren Teknologien Inguruneetako Zibersegurtasuneko Espezializazio Ikastaroan sartzeko, titulu hauetakoren bat eduki beharko duzu:
Sareko Informatika-sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria

 • Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria
 • Web Aplikazioen Garapeneko Goi-mailako Teknikaria
 • Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako Goi-mailako Teknikaria
 • Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria

Bizikletak Muntatzea, Prestatzea eta Mantentzea-ren Espezializazio programan sartzeko  titulu hauetakoren bat eduki beharko duzu:

 • Mantentze-lan Elektromekanikoetako Teknikaria.
 • Makineriaren Elektromekanikako Teknikaria.
 • Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako Teknikaria.
 • Karrozeriako Teknikaria.
 •  3 urtetik gorako esperientzia duten profesionalek Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren baimenarekin,

2024-2025 ikasturterako aurrematrikula egiteko epea: Eskabideak eta agiriak aurkeztea: Aurrez aurre, maiatzaren 6tik 24ra, biak barne. Onartuen behin-behineko zerrendak: uztailaren 5ean Zerrenden erreklamazioa: uztailaren 10eko 12:00ak arte. Behin betiko zerrendak: uztailak 11

KOPIA entregatu behar da

 • NAN/AIZren fotokopia.

Matrikula

Dagokion titulazioan aurrematrikulazio-fasean onartuak izan zareten pertsonek ondoren adierazten diren epeetan formalizatu beharko duzue matrikula.

Matrikula egiteko epea: 2023ko ekainaren 19tik uztailaren 4ra, biak barne

 • NAN kopia
 • Ordainagirien helbideratzearen dokumentazioa eta ordaintzeko modua (Idazkaritzatik birbidaliko dira) DESCARGATU HEMEN
 • Datuen babesari buruzko dokumentazioa (Idazkaritzatik bidaliko da).
 • 2 argazki, atzean izen-abizenak dituztenak
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

2024-25 ikasturteko matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 11tik 15ra 14:00ra bitartean
 • II. epea: uztailaren 17a.
 • III. epea: uztailaren 19tik 22ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 23a eta 24a eta irailaren 2etik urriaren18ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESKARGA)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
  Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)
Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

2024-25 ikasturteko matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 11tik 15ra 14:00ra bitartean
 • II. epea: uztailaren 17a.
 • III. epea: uztailaren 19tik 22ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 23a eta 24a eta irailaren 2etik urriaren18ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESKARGA)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
 • Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)

Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

2024-25 ikasturteko matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 11tik 15ra 14:00ra bitartean
 • II. epea: uztailaren 17a.
 • III. epea: uztailaren 19tik 22ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 23a eta 24a eta irailaren 2etik urriaren18ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESKARGA)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
 • Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)

Ohiko matrikulazio-prozesuak 3 fase ditu, eta 1. aukerako aurrematrikulak esleituko dira beti, eta gero, hurrenez hurren, plaza libreak geratzen badira:

2024-25 ikasturteko matrikula egiteko epea:

 • I. epea: uztailaren 11tik 15ra 14:00ra bitartean
 • II. epea: uztailaren 17a.
 • III. epea: uztailaren 19tik 22ra, biak barne
 • Ezohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 23a eta 24a eta irailaren 2etik urriaren18ra, biak barne(plazarik balego)

Inor agertzen ez bada, behin betiko zerrenden hurrenkeraren arabera jakinaraziko da.

 • Ordainagiriak kobratzeko banku-helbideratzea. (DESKARGA)
 • Ikasgunetik deskargatutako historia akademikoa, ikasketa-ziurtagiria edo baliokideak edo sarrera-probaren ziurtagiria (aurretik ekarri ez baduzu)
  NAN kopia
 • Argazki bat, atzean izen-abizenak jarrita.
 • Familia ugariaren txartelaren kopia.
 • Inkestak (formulario bat bidaliko da)
 • Datuak Babesteko Lege Orokorra (DESKARGATU)

Nola lagun zaitzakegu?

Juan Antonio Abasolo Kalea, 6
48200 Durango

Tel: + 34 94 681 00 58

Fax: 94 620 06 38

info@maristak.com

Arduraduna: MARISTAK DURANGO

Llegimitazioa: Interesdunaren adostasuna

Eskubideak eta non balia ditzakeen: MARISTAK DURANGOren helbide fiskalean (Juan Antonio Abasolo kalea 6, Durango – Bizkaia, info@matistak.com) sartu, zuzendu, ezeztatu eta datuen aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu.

Informazio gehigarria: Pribatutasun-politikan, informazio osagarria aurkituko duzu zure informazio pertsonalaren bilketari eta erabilerari buruz, sarbideari, zuzenketari, ezabapenari, segurtasunari eta beste gai batzuei buruzko informazioa barne.